Chế tạo

- Thiết kế, chế tạo các tank, bồn, bể, các thiết bị áp lực cho các dây chuyền sản xuất bia, rượu, nước giải khát, chế biến thực phẩm, ...

che tao tank bon

Hình 1: Thiết kế, chế tạo Tank - Bồn

 

che tao lap dat tank

Hình 2: Chế tạo lắp đặt Tank