Nhân công

- Cung cấp chuyên gia, kỹ sư giám sát và nhân công có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cho các dự án lắp đặt trong và ngoài nước