Inox cây đặc (láp)

Inox Cây Đặc 304

Gọi để biết giá: 0938 302 739